Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, har eksisteret i over 50 år. Vi har kontorer i Holstebro og Struer, hvor der i alt er beskæftiget ca. 60 personer.

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, har en sådan størrelse, at vi er i stand til at klare samtlige opgaver hos alle virksomhedstyper og -størrel­ser.

Samtidig er firmaet ikke større, end at vi altid løser opgaverne individuelt i et tæt personligt samarbejde med vore kunder. Det giver sikkerhed for, at løsningen er tilpasset kundens ønsker og behov samt virksomhedens størrelse og branche.

 

  Branche : Revisor
  Telefon : 96106161
  Email : mail@kroyerpedersen.dk
  Web : www.kroyerpedersen.dk

 

Comments

comments

No Comments

Post a Reply