RÅD & FINANS

Skøde

Når byggeriet i Brasilien er færdigt og lejligheden klar til overdragelse, skal der som ovenfor beskrevet udfærdiges et skøde. Skødet er et adkomstdokument, der bevidner overdragelsen af ejendomsretten til ejendommen fra sælger til køber af boligen i Brasilien. Af skødet fremgår ejendommens matrikelnummer, dens beliggenhed, oplysning om boligens eller grundens areal mv. Ejendommens overtagelsesdag vil ligeledes fremgå af skødet. Denne dag er skæringsdagen for ejendommens udgifter og indtægter, samt risikoovergang fra sælger til køber i relation til opstået skader på ejendommen mv. Når skødet er underskrevet af parterne, hvilket sker på et kort møde hos en notar, skal det tinglyses. Byretsdommeren i hver retskreds i Brasilien er ansvarlig for det lokale tinglysningskontor, hvor registreringer vedrørende fast ejendom sker i tingbøger som i Danmark. Når skødet er modtaget retur tager købers advokat og ejendomsmægleren til skødekontoret for at afslutte de sidste juridiske spørgsmål, restkøbesummen betales desuden her, hvorefter ejendommen bliver registreret i købers navn. Igen anbefales det, at man som køber retter henvendelse til en advokat, som kan tage sig af denne proces. Klik her for at se hvilken advokater BoligUdland samarbejder med. For at muliggøre købet af den enkelte lejlighed, villa eller grund i Brasilien, skal advokaten bemyndiges med en skriftlig fuldmagt til, på købers vegne, at få skødet registreret i købers navn. Herudover kan en advokat med den fornødne fuldmagt bl.a. sørge for registrering af vand og El-måler, forsikring og betaling af ejendomsskat. I visse tilfælde kan ejendomsmægleren dog være køber behjælpelig med ovennævnte. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser til dette afsnit om Brasilien, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk. Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This