RÅD & FINANS

Købsaftale

Når man som køber har fundet drømmeboligen, er næste skridt at få den reserveret, for derved at undgå at den bliver købt af en anden interesseret inden formaliteterne er på plads. Reservationsbeløbet ligger typisk på omkring 1000 Euro eller mere og afhænger af pris og størrelse på boligen. Når lejligheden er reserveret har man typisk herefter 1 uge til at underskrive købsaftalen. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at reservationsbeløbet typisk vil være tabt, hvis man beslutter sig for ikke at gennemføre købet. Købsaftalen, som underskrives af både sælger og køber, er bindende for begge parter.  Købsaftalen indeholder en angivelse af prisen på ejendommen, betalingsbetingelserne, specielle aftaler f.eks. om interiør, møbler eller lignende, samt købers og sælgers forpligtigelser. Efter at have truffet beslutning om at investere i en bolig er det vigtigt at sørge for at få en kopi af skødet fra sælgeren, for at kunne kontrollere at al information på skødet er korrekt. Som udgangspunkt kan man nøjes med en notar i forbindelse med køb af en almindelig lejlighed i Tyskland, da en notar skal undersøge alt det juridiske. Han skal fungere som advokat for både køber og sælger, og bl.a. skal han undersøge om der er pant i lejligheden, og om lejligheden er udlejet. Med andre ord er det notarens pligt at undersøge alle juridiske forhold og oplyse om eventuelle risici. Køber man derimod lejlighed i et af de mange byggeprojekter, der skyder op i især Berlin p.t. gælder det om, at få fat på en advokat. Juridisk er en aftale ikke en aftale, før den underskrives foran notaren. Der er ikke nogen fortrydelsesret ved køb af bolig i Tyskland. Fra købskontrakten underskrives og til man som køber modtager skødet, kan der gå alt fra 2 – 5 måneder. Efter at salgskontrakten er godkendt hos den offentlige notar, skal det videre til skødekontoret, hvor matrikelnummeret til det pågældende skøde findes frem. Herefter skal papirerne påføres et stempel på tinglysningskontoret. Stempelafgifterne betales til tinglysningskontor, som herefter godkender betalingerne og behørigt stempler papirerne. Selvom det tager nogen tid, før man som køber officielt modtager skødet, har man brugs- og juridiskråderet over den erhvervede ejendom allerede fra underskrivelse af købskontrakten. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This