RÅD & FINANS

Købsaftale

Når man som køber har fundet drømmeboligen, er næste skridt at få den reserveret, for derved at undgå at den bliver købt af en anden interesseret inden formaliteterne er på plads. Reservationsbeløbet ligger typisk på omkring 10 % eller mere. I stedet for at betale beløbet direkte til køberen, kan man aftale, at beløbet deponeres i check hos ejendomsmægleren, som forpligter sig først til at aflevere checken til sælgeren, når skødet er tinglyst anmærkningsfrit. Det skal her bemærkes, at denne løsning skal være aftalt, da der i Italien ikke findes regler om deponering af penge. Når lejligheden er reserveret har man typisk herefter 1 uge til at underskrive købsaftalen. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at reservationsbeløbet typisk vil være tabt, hvis man beslutter sig for ikke at gennemføre købet. Fortryder sælger, skal han betale køber det dobbelte af det indbetalte beløb. Typisk er størrelsen på dette beløb 10-20 % af købesummen. Inden den egentlige købsaftale sendes til sælger deponeres den resterende del af den aftalte købspris plus udgifterne til staten, notar samt tinglysning på en deponeringskonto. Det deponerede beløb frigives først til sælger, når ejerskiftet er på plads. Købsaftalen, som underskrives af både sælger og køber, er bindende for begge parter.  Købsaftalen indeholder en angivelse af prisen på ejendommen, betalingsbetingelserne, specielle aftaler f.eks. om interiør, møbler eller lignende, samt købers og sælgers forpligtigelser. Efter at have truffet beslutning om at investere i en bolig er det vigtigt at sørge for at få en kopi af skødet fra sælgeren, for at kunne kontrollere at al information på skødet er korrekt. Fra købskontrakten underskrives og til man som køber modtager skødet, kan der gå alt fra 2 - 4 måneder. Efter at salgskontrakten er godkendt hos den offentlige notar (en notar kan bedst beskrives som en tjenestemand, der bevidner, attesterer og godkender dokumenter), skal det videre til skødekontoret, hvor matrikelnummeret til det pågældende skøde findes frem. Herefter skal papirerne påføres et stempel på tinglysningskontoret. Stempelafgifterne betales til tinglysningskontor, som herefter godkender betalingerne og behørigt stempler papirerne. Selvom det tager nogen tid, før man som køber officielt modtager skødet, har man brugs- og juridiskråderet over den erhvervede ejendom allerede fra underskrivelse af købskontrakten. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.  

Edit This