RÅD & FINANS

Købsaftale

Når man som køber har fundet drømmeboligen, er næste skridt at få den reserveret, for derved at undgå at den bliver købt af en anden interesseret inden formaliteterne er på plads. Reservationsbeløbet ligger på 10 % af købesummen. Alle handler er kontanthandler og sælger får altid alle pengene, når tinglysningsprocessen er færdig. Købsaftalen, som underskrives af både sælger og køber, er bindende for begge parter.  Købsaftalen indeholder en angivelse af prisen på ejendommen, betalingsbetingelserne, specielle aftaler f.eks. om interiør, møbler eller lignende, samt købers og sælgers forpligtigelser. Efter at have truffet beslutning om at investere i en bolig er det vigtigt at sørge for at få en kopi af skødet fra sælgeren, for at kunne kontrollere at al information på skødet er korrekt. Fra købskontrakten underskrives og til man som køber modtager skødet, kan der gå alt fra 1 – 6 måneder. Efter at salgskontrakten er godkendt hos den offentlige notar (en notar kan bedst beskrives som en tjenestemand, der bevidner, attesterer og godkender dokumenter), skal det videre til skødekontoret, hvor matrikelnummeret til det pågældende skøde findes frem. Herefter skal papirerne påføres et stempel på tinglysningskontoret. Stempelafgifterne betales til tinglysningskontor, som herefter godkender betalingerne og behørigt stempler papirerne. Selvom det tager nogen tid, før man som køber officielt modtager skødet, har man brugs- og juridiskråderet over den erhvervede ejendom allerede fra underskrivelse af købskontrakten. Når ovennævnte er  på plads skal sælger informere det svenske skattevæsen (www.skatteverket.se) på en s.k. ”K5” blanket. Dette skal gøres i februar/marts måned, året efter at huset blev solgt. Skattevæsenets hjemmeside er rigtig god og man kan hente alle blanketter og vejledninger man skal bruge. Skriv "K5" i søgeruden på startsiden, så kan man hente blanketten og vejledningen i PDF-format. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.  

Edit This