RÅD & FINANS

Købsaftale

Når man som køber har fundet drømmeejendommen i Bulgarien, er næste skridt at få den reserveret, for derved at undgå at den bliver købt af en anden interesseret inden formaliteterne er på plads. Reservationsbeløbet ligger typisk på omkring 1000 Euro eller mere og afhænger af pris og størrelse på boligen. Når lejligheden i Bulgarien er reserveret har man typisk herefter 1 uge til at underskrive købsaftalen. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at reservationsbeløbet typisk vil være tabt, hvis man beslutter sig for ikke at gennemføre købet af ejendommen i Bulgarien. Hvad angår sikkerhed i handlen, så er det stadig sådan, at det ikke er almindeligt at bruge bankgarantier, og det er ikke muligt pt. at pantsætte lejligheden i Bulgarien. Så også i Bulgarien er tillid utroligt vigtigt. Man kan som tidligere skrevet ikke skaffe samme kontraktgrundlag som vi kender det fra de danske købsaftaler. Det er den bulgarske lov ikke indrettet efter. Brug derfor en en advokat til at kontrollere alle forhold omkring projektet og til udarbejdelse af kontrakterne. I Bulgarien kan man så vælge at underskrive kontrakten eller bede om at få kontrakten med hjem, så  har man et par dage at tænke i, og måske diskutere med rådgivere hjemme i Danmark. Det er muligt at købe fast ejendom i Bulgarien uden overhovedet at rejse dertil. Alting kan ske hjemmefra med fuldmagt. Der er altså ikke nogle faste procedurer, der skal overståes i Bulgarien. Købsaftalen, som underskrives af både sælger og køber, er bindende for begge parter.  Købsaftalen indeholder en angivelse af prisen på ejendommen, betalingsbetingelserne, specielle aftaler f.eks. om interiør, møbler eller lignende, samt købers og sælgers forpligtigelser. Efter at have truffet beslutning om at investere i en bolig er det vigtigt at sørge for at få en kopi af skødet fra sælgeren, for at kunne kontrollere at al information på skødet er korrekt. Fra købskontrakten underskrives og til man som køber modtager skødet, kan der gå alt fra 1 – 6 måneder. Efter at salgskontrakten er godkendt hos den offentlige notar (en notar kan bedst beskrives som en tjenestemand, der bevidner, attesterer og godkender dokumenter), skal det videre til skødekontoret, hvor matrikelnummeret til det pågældende skøde findes frem. Herefter skal papirerne påføres et stempel på tinglysningskontoret. Stempelafgifterne betales til tinglysningskontor, som herefter godkender betalingerne og behørigt stempler papirerne. Selvom det tager nogen tid, før man som køber officielt modtager skødet, har man brugs- og juridiskråderet over den erhvervede ejendom i Bulgarien allerede fra underskrivelse af købskontrakten. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser til dette afsnit om Bulgarien, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk. Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This