RÅD & FINANS

Købsaftale

Hvis du ønsker at købe en færdigbygget ejendom i Frankrig, tager enten en ejendomsmægler eller en notar sig af forkøbsaftalen. I denne aftale forpligtiger både køber og sælger sig til respektivt at købe og sælge ejendommen i Frankrig til den fastsatte pris. Ejendomsmægleren eller notaren vil derefter kontrollere, at sælger er i besiddelse af de nødvendige papirer. Det indbefatter : • en kontrol rapport på evt. tilstedeværelse af asbest • en kontrol rapport på evt. tilstedeværelse af termitter • en kontrol rapport vedr. risiko for blyforgiftning ( hvis huset er bygget før 1948 ) • det nøjagtige areal hvis ejendommen er en lejlighed i bygning, der ikke er eneejet, i h. h. til fransk lov Franske mæglere har ikke samme undersøgelsespligter som danske, hvorfor køber selv må undersøge ejendommen herunder lejligheden i Frankrig.  Det er derfor en god ide at have en byggesagkyndig med ude og gennemgå den bolig man ønsker at købe i Frankrig for at konstatere evt. fejl og mangler. Kommunale oplysninger bør også indhentes. Du behøver ikke en byggesagkyndig hvis der er tale om nybyggeri, da der findes en 10-årig lovpligtig forsikringsgaranti. Når man som køber har fundet drømmeboligen, er næste skridt at få den reserveret, for derved at undgå at den bliver købt af en anden interesseret inden formaliteterne er på plads. Reservationsbeløbet ligger typisk på omkring 1000 Euro eller mere og afhænger af pris og størrelse på boligen. Når lejligheden er reserveret har man typisk herefter 1 uge til at underskrive købsaftalen. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at reservationsbeløbet typisk vil være tabt, hvis man beslutter sig for ikke at gennemføre købet. Købsaftalen, som underskrives af både sælger og køber, er bindende for begge parter.  Købsaftalen indeholder en angivelse af prisen på ejendommen, betalingsbetingelserne, specielle aftaler f.eks. om interiør, møbler eller lignende, samt købers og sælgers forpligtigelser. Efter at have truffet beslutning om at investere i en bolig er det vigtigt at sørge for at få en kopi af skødet fra sælgeren, for at kunne kontrollere at al information på skødet er korrekt. Selvom det tager nogen tid, før man som køber officielt modtager skødet, har man brugs- og juridiskråderet over den erhvervede ejendom allerede fra underskrivelse af købskontrakten. Fremgangsmåden med hensyn til erhvervelse af skøde på en ejendom er følgende: • underskrivelse af slutseddel  og betaling af depositum • notarens undersøgelse af servitutter m.v. • underskrivelse af endeligt skøde og betaling af restkøbesum • aflysning af forrige skøde med eventuelle panterettigheder og tinglysning af nyt skøde med eventuelle nye panterettigheder. Notaren gør i Frankrig det arbejde, som vi forventer af en dansk ejendomsmægler: Notaren undersøger bl.a. ejerforhold, servitutter og tinglysningsforhold. Derudover fungerer denne som en dansk advokat i hushandler, ved oprettelse af selskaber og i arvesager. Notaren har monopol på udfærdigelsen af skøder. Handlen berigtiges hos notaren ved, at sælger og køber underskriver skødet. Det kan lade sig gøre i Danmark at oprette fuldmagt hertil. Det er notarens ansvar at salget er juridisk korrekt. Derfor kontakter notaren de offentlige myndigheder, skattevæsenet og hypotekkontoret osv. Før begge partier skriver skødet under, har notaren kontrolleret ejendomsretten, lån og/eller pant i ejendommen, servitutter, der er registreret på ejendommen etc. Generelt skal man regne med at skrive skødet under 2-3 måneder efter at forkøbsaftalen er underskrevet Af særlige forhold, som man bør være opmærksom på, kan nævnes, at man aldrig bør betale nogen form for à conto betaling til sælger, før underskrift af slutseddel eller skøde har fundet sted. Du mister dit depositum, hvis du 7 dage senere ombestemmer dig efter at have indgået aftalen. Hvis handlen annulleres fordi en eller flere af betingelserne i aftalen ikke er overholdt får man hele sit depositum retur. Du skal i slutsedlen oplyse, om købet er betinget af et lån. I så fald skal du lånegodkendes og der løber en yderligere frist på 10 dage på. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser til dette afsnit om Frankrig, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk. Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.  

Edit This