RÅD & FINANS

Skøde

Når byggeriet er færdigt og lejligheden klar til overdragelse, skal der som ovenfor beskrevet udfærdiges et skøde. Skødet er et adkomstdokument, der bevidner overdragelsen af ejendomsretten til ejendommen fra sælger til køber. Af skødet fremgår ejendommens matrikelnummer, dens beliggenhed, oplysning om ejendommens areal. Ejendommens overtagelsesdag vil ligeledes fremgå af skødet. Denne dag er skæringsdagen for ejendommens udgifter og indtægter, samt risikoovergang fra sælger til køber i relation til opstået skader på ejendommen mv Når skødet er underskrevet af parterne, hvilket sker på et kort møde hos en notar, skal det tinglyses. Byretsdommeren i hver retskreds er ansvarlig for det lokale tinglysningskontor, hvor registreringer vedrørende fast ejendom sker i tingbøger som i Danmark. Når skødet er modtaget retur tager købers advokat og ejendomsmægleren til skødekontoret for at afslutte de sidste juridiske spørgsmål, restkøbesummen betales desuden her, hvorefter ejendommen bliver registreret i købers navn. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This