RÅD & FINANS

Skøde

Når byggeriet er færdigt og lejligheden klar til overdragelse, skal der som ovenfor beskrevet udfærdiges et skøde. Skødet er et adkomstdokument, der bevidner overdragelsen af ejendomsretten til ejendommen fra sælger til køber. Af skødet fremgår ejendommens matrikelnummer, dens beliggenhed, oplysning om ejendommens areal mv. Ejendommens overtagelsesdag vil ligeledes fremgå af skødet. Denne dag er skæringsdagen for ejendommens udgifter og indtægter, samt risikoovergang fra sælger til køber i relation til opstået skader på ejendommen mv. På den aftalte overtagelsesdag underskrives skødet og en ”likvidräkning” (gælder som kvittering for salær/berigtigelse og som kvittering for fuld betaling af købsprisen, indtil skødet er endeligt tinglyst). Restkøbesummen deponeres og frigives til sælger, når skødet er endeligt tinglyst og eventuelle pantebreve er udleveret. I Sverige følger pantebreve altid huset, og ikke en personNår skødet er modtaget retur tager købers advokat og ejendomsmægleren til skødekontoret for at afslutte de sidste juridiske spørgsmål, restkøbesummen betales desuden her, hvorefter ejendommen bliver registreret i købers navn. Igen anbefales det, at man som køber retter henvendelse til en advokat, som kan tage sig af denne proces. For at muliggøre dette, skal advokaten bemyndiges med en skriftlig fuldmagt til, på købers vegne, at få skødet registreret i købers navn. Herudover kan en advokat med den fornødne fuldmagt bl.a. sørge for registrering af vand og El-måler, forsikring og betaling af ejendomsskat. I visse tilfælde kan ejendomsmægleren dog være køber behjælpelig med ovennævnte. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk. Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This