RÅD & FINANS

Købsaftale

Når man som køber har fundet ejendommen på Cypern, er næste skridt at få den reserveret, for derved at undgå at den bliver købt af en anden interesseret inden formaliteterne er på plads. Reservationsbeløbet ligger typisk på omkring 1000 Euro eller mere og afhænger af pris og størrelse på boligen. Når lejligheden er reserveret har man typisk herefter 1 uge til at underskrive købsaftalen. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at reservationsbeløbet typisk vil være tabt, hvis man beslutter sig for ikke at gennemføre købet. Købsaftalen, som underskrives af både sælger og køber, er bindende for begge parter.  Købsaftalen indeholder en angivelse af prisen på lejligheden på Cypern, betalingsbetingelserne, specielle aftaler f.eks. om interiør, møbler eller lignende, samt købers og sælgers forpligtigelser.Købsaftalen sendes nu til  skattekontoret og bliver stemplet.Hernæst involveres "Land Registry Office" for tilføjelse af "Specific Performance”, hvilket er en lov vedtaget af den Cypriotiske regering til beskyttelse af investorer i fast ejendom mod den situation hvor bygherren ikke lever op til sine forpligtelser hvilket noters på ejendommens kommende skøde. En kvittering udstedes som bekræftelse på at ejendommen tilhører køberen, hvilket forhindrer at en ejendom belånes, videresælges, etc. af 3. part. Købsaftalen er herefter et omsætteligt værdipapir. Efter at have truffet beslutning om at investere i en bolig på Cypern er det vigtigt at sørge for at få en kopi af skødet fra sælgeren, for at kunne kontrollere at al information på skødet er korrekt. Fra købskontrakten underskrives og til man som køber modtager skødet, kan der gå alt fra 1 – 6 måneder. Efter at salgskontrakten er godkendt hos den offentlige notar (en notar kan bedst beskrives som en tjenestemand, der bevidner, attesterer og godkender dokumenter), skal det videre til skødekontoret, hvor matrikelnummeret til det pågældende skøde findes frem. Herefter skal papirerne påføres et stempel på tinglysningskontoret. Stempelafgifterne betales til tinglysningskontor, som herefter godkender betalingerne og behørigt stempler papirerne. Selvom det tager nogen tid, før man som køber officielt modtager skødet, har man brugs- og juridiskråderet over den erhvervede ejendom allerede fra underskrivelse af købskontrakten. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser til dette afsnit om Cypern, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This