RÅD & FINANS

Købsprocedure

Som tidligere omtalt er det vigtigt, at man som køber har gjort sig nogle overvejelser inden man træffer den endelige beslutning om et boligkøb i udlandet. BoligUdland anbefaler, at man gør sig følgende overvejelser: Hvor meget vil du maksimalt investere i din nye bolig? Hvad er formålet med boligkøbet: -  Ønsker du udelukkende at anvende din bolig som ferieresidens? -  Ønsker du at anvende din bolig som en kortsigtet investering i form af en hurtig værdiforøgelse og med udlejning for øje? -  Eller ønsker du en bolig, der både tilgodeser et ferie- samt et investeringsformål? Det er herefter afgørende, at finde en mægler/agent, som man har tillid til og som udbyder relevante og interessante emner i overensstemmelse med de overvejelser man har gjort sig. Du kan i vores mæglerdatabase få et overblik over alle de mæglere, der er i det pågældende land - eks. Grækenland, og ved et besøg på de enkelte mægleres hjemmesider få et indtryk af prisniveau m.m. Der er visse faldgrupper forbundet med køb af fast ejendom i udlandet, som man som køber skal være opmærksom på. Vi danskere har vænnet os til, at professionelle aktører påtager sig stort set ethvert ansvar i forbindelse med en dansk ejendomshandel. I Danmark er området for ejendomshandel underlagt en omfattende lovregulering, der bl.a. tilsigter at beskytte køber.  Både advokater og ejendomsmæglere er i Danmark pålagt et rådgivningsansvar, og i tilfælde af fejl begået af disse findes der flere klage- og erstatningsmuligheder, som køber kan benytte sig af. Ved køb af en bolig i  Grækenland, er det derimod vigtigt, at man som køber sikre sig mod faldgrupper i større udstrækning end hvis ejendommen var beliggende i Danmark. Det er i bl.a. vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt: - sælger har ejendomsretten til boligen, - der er gæld i ejendommen, - alle fornødne tilladelser og licenser er på plads ved nybyggeri, - der kan fremskaffes tilslutningsattester og/eller opgørelser over tidligere forbrug, - der foreligger et tinglyst skøde, - købers penge er sikret, indtil overtagelse af lejligheden. Det har siden 1992 været muligt for udlændinge at købe bolig i Grækenland uden restriktioner, og det er lige så let som i Danmark.Vigtigt er det dog at du finder en engelsktalende advokat, som du for eksempel kan give fuldmagt til at klare alle formaliteterne, samt ikke mindst gennemgå købsaftalen grundigt med. Advokaten sørger for at du får et skattenr., som er obligatorisk for at købe fast ejendom i Grækenland. BoligUdland anbefaler i den forbindelse, at man kontakter en advokat, som kan hjælpe med ovennævnte. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This