RÅD & FINANS

Købsprocedure

Det er som tidligere omtalt vigtigt, at man som køber har gjort sig nogle overvejelser inden man træffer den endelige beslutning om et boligkøb i udlandet. BoligUdland anbefaler, at man gør sig følgende overvejelser: 1. Hvor meget vil du maksimalt investere i din nye bolig? 2. Hvad er formålet med boligkøbet: a. Ønsker du udelukkende at anvende din bolig som ferieresidens? b. Ønsker du at anvende din bolig som en kortsigtet investering i form af en hurtig værdiforøgelse? c. Ønsker du at anvende boligen som en langsigtet investering i form af værdiforøgelse og med udlejning for øje? d. Eller ønsker du en bolig, der både tilgodeser et ferie- samt et investeringsformål? Det er herefter afgørende, at finde en mægler/agent, som man har tillid til og som udbyder relevante og interessante emner i overensstemmelse med de overvejelser man har gjort sig. Du kan i vores mæglerdatabase få et overblik over alle de mæglere, der er i Tyrkiet, og ved et besøg på de enkelte mægleres hjemmesider få et indtryk af prisniveau m.m. Proceduren for at købe fast ejendom i Tyrkiet er meget mere simpel end man tror. Loven blev ændret i 2003 og igen i 2005. Dette kombineret med at den tyrkiske lovgivning er baseret på EU regler, gør at man Den seneste lov trådte i kraft den 7. januar 2006, dette kombineret med at den tyrkiske lovgivning er baseret på EU regler gør det meget for udlændinge at erhverve feriebolig i Tyrkiet. Men den nye lov regulerer også hvilke nationaliteter der stadigvæk skal ansøge særlig tilladelse og her er der lagt vægt på gensidighedsprincippet. Selv om Danmark har sin særlige sommerhusregel, og da man samtidig ikke skelner mellem sommerbolig og helårsbolig i Tyrkiet er der fundet en løsning således, at også danskerne kan købe bolig uden ansøgning og dermed ligestilles med andre udlændinge i Tyrkiet. Danskere kan med andre ord nu  købe og sælge ejendomme i eget navn m.v.  Når det gælder salg kan provenuet sagtens føres ud af Tyrkiet til en valgt bank i udlandet. Der er visse faldgrupper forbundet med køb af fast ejendom i udlandet, som man som køber skal være opmærksom på. Vi danskere har vænnet os til, at professionelle aktører påtager sig stort set ethvert ansvar i forbindelse med en dansk ejendomshandel. I Danmark er området for ejendomshandel underlagt en omfattende lovregulering, der bl.a. tilsigter at beskytte køber.  Både advokater og ejendomsmæglere er i Danmark pålagt et rådgivningsansvar, og i tilfælde af fejl begået af disse findes der flere klage- og erstatningsmuligheder, som køber kan benytte sig af. Ved køb af en bolig i Tyrkiet, er det derimod vigtigt, at man som køber sikre sig mod faldgrupper i større udstrækning end hvis ejendommen var beliggende i Danmark. Det er i bl.a. vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt: • sælger har ejendomsretten til boligen, • der er gæld i ejendommen, • alle fornødne tilladelser og licenser er på plads ved nybyggeri, • der kan fremskaffes tilslutningsattester og/eller opgørelser over tidligere forbrug, • der foreligger et tinglyst skøde, • købers penge er sikret, indtil overtagelse af lejligheden. Køber skal ansøge om et tax nr. i Tyrkiet, hvilket er en meget hurtig proces, som desuden er gratis. Dette er ejendomsmægleren som regel hjælpsom med. Skattenummeret er nødvendigt for, at få installeret elektricitet, vand, en telefonlinie og for at åbne en bankkonto BoligUdland anbefaler, at man kontakter en advokat, som kan hjælpe med ovennævnte. Advokaten kan via en skriftlig fuldmagt, på dine vegne få skødet registreret i dit navn. Udover kan en advokat med en fuldmagt sørge for opgaver som registrering af vand og El-måler, forsikring, betaling af ejendomsskat, ansøgning til militæret i forbindelse med køber godkendelse, m.v. Fuldmagten kan også laves hos en dansk notar i Danmark, men vil være forbundet med flere omkostninger, da den skal via både Udenrigsministeriet og den tyrkiske ambassade, samt oversættes. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk. Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.  

Edit This