RÅD & FINANS

Købsprocedure

Som tidligere omtalt er det vigtigt, at man som køber har gjort sig nogle overvejelser inden man træffer den endelige beslutning om et boligkøb i udlandet. BoligUdland anbefaler, at man gør sig følgende overvejelser: Hvor meget vil du maksimalt investere i din nye bolig? Hvad er formålet med boligkøbet: - Ønsker du udelukkende at anvende din bolig som ferieresidens? - Ønsker du at anvende din bolig som en kortsigtet investering i form af en hurtig værdiforøgelse? - Ønsker du at anvende boligen som en langsigtet investering i form af værdiforøgelse og med udlejning for øje? - Eller ønsker du en bolig, der både tilgodeser et ferie- samt et investeringsformål? Der er visse faldgrupper forbundet med køb af fast ejendom i udlandet, som man som køber skal være opmærksom på. Vi danskere har vænnet os til, at professionelle aktører påtager sig stort set ethvert ansvar i forbindelse med en dansk ejendomshandel. I Danmark er området for ejendomshandel underlagt en omfattende lovregulering, der bl.a. tilsigter at beskytte køber.  Både advokater og ejendomsmæglere er i Danmark pålagt et rådgivningsansvar, og i tilfælde af fejl begået af disse findes der flere klage- og erstatningsmuligheder, som køber kan benytte sig af. Ved køb af en bolig i Kroatien, er det derimod vigtigt, at man som køber sikre sig mod faldgrupper i større udstrækning end hvis ejendommen var beliggende i Danmark. Det er bl.a. vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt: - Sælger har ejendomsretten til boligen, - Er der gæld i ejendommen, - Alle fornødne tilladelser og licenser er på plads ved nybyggeri, - Der kan fremskaffes tilslutningsattester og/eller opgørelser over tidligere forbrug, - Der foreligger et tinglyst skøde, - Købers penge er sikret, indtil overtagelse af lejligheden. BoligUdland anbefaler, at man kontakter en advokat, som kan hjælpe med ovennævnte. BoligUdland samarbejder med følgende advokater. Ved ejendomskøb som privatperson  skal man ved underskrivelse af førkøbsaftalen, typisk betale et depositum svarende til 10 % af ejendommens pris.  Herefter underskrives købsaftalen, som er bindende for begge parter, under af køber og sælger og der betales hele købsprisen minus depositummet. Det kan i enkelte tilfælde godt ske, at man betaler i rater, men det afhænger helt af det enkelte projekt. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter udarbejdes forhåndstinglysningen, som sendes til både udenrigsministeriet og justitsministeriet, der godkender og hver for sig formelt giver tilladelse til handlen. Denne procedure varer i øjeblikket 6-12 måneder. Efter at man har fået tilladelserne, tinglyses ejendommen og det endelige skøde udarbejdes hvorefter man i juridisk forstand bliver ejendommens ejer. Man skal i den forbindelse være opmærksom på at man som privatperson, godt kan få afslag på ansøgningen om tilladelse. Den anden mulighed er at købe ejendommen som firma. Denne mulighed er den mest brugte da det er den hurtigste og mindst komplicerede måde at købe ejendom på. De kroatiske virksomhedsreglerne ligner meget de danske. De er bare lidt billigere at komme i gang. F.eks. skal man i Kroatien deponere 20.000 kroatiske kuna, som svarer til ca. 20.000 DKK. som indskud for at starte et anpartsselskab, hvorimod man i Danmark skal indskyde 125.000 Selve sagsgangen er fuldstændig lige ovennævnte køb som privatperson.. At købe ejendommen som firma kræver ikke godkendelse fra ministerierne og proceduren tager ca. 1-2 måneder. En tredje og helt ny måde at købe ejendom på er Leasing. Ved ingåelse af leasingaftale, hvor man optager et banklån, registreres banken som ejer og køber registreres som ubegrænset bruger. Efter 10 eller 12 år er lånet betalt tilbage og køber registreres som ejer. Det kræver ingen godkendelse af offentlige myndigheder og det er ej heller nødvendigt at oprette virksomhed. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk. Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.  

Edit This